STL ( Stereolitografia) – plik powszechnie używany jako standard w metodach szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping). Większość oprogramowania CAD zapewnia opcję zapisu w formacie wyjściowym STL. Format ten został zapoczątkowany przez firmę 3D Systems w 1989 roku. Format STL jest triangulacyjnym (trójkątnym) przedstawieniem geometrii powierzchni w przestrzeni trójwymiarowej. Każda powierzchnia podzielona jest na szereg małych trójkątów, a następnie każdy wierzchołek trójkąta opisany jest przez 3 punkty reprezentujące ich położenie względem osi współrzędnych.
Pliki STL mają formę tekstowych poleceń w tym instrukcji wykonywanych w pętli, które określają siatkę wielokątów. Istnieje jednak także binarna forma, w której plik ma mniejszy rozmiar niż tekstowy odpowiednik